DRAFT KONCEPT DOKUMENTI PËR PAGAT QË REALIZOHEN NGA BUXHETI I REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Koncepti Dokumentit për Pagat që Realizohen nga Buxheti i Republikës së Kosovës synon të ofrojë politikat dhe opcionet për rregullimin e sistemit të pagave për të gjitha pagat që realizohen nga Buxheti i Republikës së Kosovës


Data e fillimit: 06.12.2017


Data e përfundimit: 27.12.2017


Naser Shamolli

naser.shamolli@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja