Udhëzim administrativ për procedurat e pajisjes me pasaportë

Me këtë Udhëzim Administrativ përcaktohen llojet e aplikimeve dhe procedurat për pajisje me pasaportë, si dhe procedurat për tërheqje të pasaportës.


Data e fillimit: 13.09.2017


Data e përfundimit: 04.10.2017


Safete Bilalli

safete.bilalli@rks-gov.net