Sadržaj nacrt-koncept dokumenta za regionalni razvoj na Kosovu

Koncept dokument za regionalni razvoj odražava izazove, probleme i zaostatke koje se trebaju adresirati sa ciljem usklađivanja sa regionalnim razvojnim politikama EU-a.


Datum pocetka: 09.08.2017


Krajnji datum: 29.08.2017


Besim Kamberaj

besim.kamberaj@rks-gov.net


Vi morate biti logirani da biste poslali komentare