NACRT PRAVILNIKA (MRSZ) BR.XX/2017 ZA ZAŠTITU ZAPOSLENIH OD RIZIKA U VEZI SA KANCEROGENIM I MUTAGENIMA NA RADU

Ovaj Pravilnik ima za cilj da zaštiti zaposlene od rizika po zdravlje i bezbednost koji su prisutni ili mogu nastati od izloženosti prema kancerogenima ili mutagenima na radu, uključujuć́i i sprečavanje takvih rizika.


Datum pocetka: 13.07.2017


Krajnji datum: 01.08.2017


Leunora Ahmeti

Leunora.Ahmeti@rks-gov.net


Vi morate biti logirani da biste poslali komentare