KONCEPT DOKUMENTA ZA OSNIVANJE AKADEMIJE ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

Koncept dokument se pojavljuje kao potreba za regulisanjem i uspostavljanjem posebnog sistema za izgradnju kapaciteta za opštinske službenike, odnosno civilnih službenika i lokalnog političkog kadra. Osnivanje Akademije za lokalnu samoupravu predstavlja glavni podstrek u pravcu reformisanja i modernizacije lokalne samouprave, koja trenutno predstavlja izazov i jedan je od prioriteta Vlade u vezi sa procesom evropskih integracija. Akademija će omogućiti stvaranje neophodnih upravnih kapaciteta za pružanje efikasnih usluga građanima, kao i izgradnju zdravih političkih kadrova koji će voditi opštinske organe na efikasan način i u skladu sa opštim potrebama građana na lokalnom nivou.


Datum pocetka: 10.07.2017


Krajnji datum: 28.07.2017


Yll Valla

yll.valla@rks-gov.net


Vi morate biti logirani da biste poslali komentare