Udhëzim Administrativ (MPB) nr.00/2017 për Regjistrin Qendror të Gjendjes Civile

Udhëzim Administrativ (MPB) nr.00/2017 për Regjistrin Qendror të Gjendjes Civile


Data e fillimit: 19.05.2017


Data e përfundimit: 13.06.2017


Safete bilalli

safete.bilalli@rks-gov.net