Projektligji për Pensionet e Zyrtarëve Policor të Policisë së Kosovës dhe Punonjësit e Inspektoratit Policor të Kosovës me Autorizime Policore

Projektligji për Pensionet e Zyrtarëve Policor të Policisë së Kosovës dhe Punonjësit e Inspektoratit Policor të Kosovës me Autorizime Policore


Data e fillimit: 18.05.2017


Data e përfundimit: 08.06.2017


Mergim Himaj

mergim.himaj@rks-gov.net