Nacrt Zakona o Penzijama Policijskih Službenika Kosovske Policije i Radnika Policijskog Inspektorata Kosova sa Policijskim Ovlasćenjima

Nacrt Zakona o Penzijama Policijskih Službenika Kosovske Policije i Radnika Policijskog Inspektorata Kosova sa Policijskim Ovlasćenjima


Datum pocetka: 18.05.2017


Krajnji datum: 08.06.2017


Mergim Himaj

mergim.himaj@rks-gov.net