NARCT ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MI) BR. XX/2017 O STRUČNOM NADZORU U OBLASTI VOZAČKE DOZVOLE

Cilj ove Administrativne Uredbe je da utvrdi postupke za sprovođenje stručnog nadzora i mere koje se preduzimaju protiv subjekata i lica koji pokazuju slabi stručni performans, aktivnosti stručnog nadzora, nadležnosti ovlašćenog službenika za vršenje stručnog nadzora u oblasti vozačke dozvole (u daljem tekstu: stručni nadzor), evidencija i dokumentacija, kao i druga pitanja koja se bave stručnim nadzorom.


Datum pocetka: 21.04.2017


Krajnji datum: 15.05.2017


Konacni izvestaj

Konačni izveštaj za konsultacije NARCT ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MI) BR. XX/2017 O STRUČNOM NADZORU U OBLASTI VOZAČKE DOZVOLE

16.05.2017
Konacni izvestaj


Leonora Bacaj

leonora.bacaj@rks-gov.net