NACRT UREDBE (MALS) BR. 02/2017 O PROCEDURI IZRADE I OBJAVE AKATA OPŠTINE

Cilj ove uredbe je ujedinjenje pravne tehnike, strukture i postupka izrade, kao i objavljivanja opštinskih akata.


Datum pocetka: 15.03.2017


Krajnji datum: 04.04.2017


Edona Berisha

edona.r.berisha@rks-gov.net


Vi morate biti logirani da biste poslali komentare