Projektligji per ndryshimin dhe plotesimin e ligjit nr.02/l-249 per sigurimet shendetesore

Qëllimi i këtij ligji është të ndryshoj dhe plotësoj Ligjin Nr. 02/L-249 për Sigurimet Shëndetësore.


Data e fillimit: 13.03.2017


Data e përfundimit: 22.03.2017

Dokumentacioni

Dokumentacioni shtesë


Xhevat Ukaj

Xhevat.Ukaj@rks-gov.net